•  

Login

Aby zalogować się do systemu należy podać nazwę użytkownika i hasło.

email:
hasło:
Odzyskiwanie hasła

Aktywacja

Akywacja dotyczy abonentów którzy po raz pierwszy biorą udział w promocji eFaktura. Przed przystąpieniem do procesu aktywacji prosimy o zapoznanie się z instrukcją aktywacji konta.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony na najwyższym poziomie danych, które są przesyłane pomiędzy Państwa komputerem a serwerem eSMS, połączenie jest cały czas szyfrowane.

Wszystkie połączenia szyfrowane charakteryzują się tym, iż adres strony rozpoczyna się od https://. Poprawne połączenie z serwerem eSMS ma adres https://esms.smsnet.pl/

Połączenie z serwerem eSMS wymaga, aby w przeglądarce internetowej była włączona obsługa „cookies”

Prośba o udostępnienie hasła powinna od razu zwiększyć Państwa czujność, ponieważ żaden pracownik firmy Sat-Mont-Service nigdy nie poprosi o jego udostępnienie