•  

 

Rejestracja adresu e-mail

Należy wpisać swój numer abonenta oraz adres e-mail, który będzie służył jako login do systemu.

Dane podstawowe:  
* ID:
** PESEL:
*** E-Mail:
**** TelePIN:

Pomoc

Uwaga: Aby poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny należy przygotować umowę oraz dowód osobisty.

W przypadku błędnego wypełnienia formularza system nie umożliwi dostępu do eSMS. Wymagany będzie kontakt z lokalnym Biurem Obsługi Abonenta.

* ID: Numer ID abonenta powinien składać się z 6 cyfr, np.: 000123, 012345, 234567. Numer znajduje się na umowie w polu „Informacje uzupełniające do umowy” w wierszu „Numer abonenta”.

** PESEL: Numer PESEL powinien składać się z 11 cyfr, np.: 33112209876. Numer PESEL znajduje się na umowie w polu „PESEL” oraz w dowodzie osobistym.

*** E-MAIL: Prawidłowy adres email, który będzie służył jako login do systemu oraz na który będą wysyłane komunikaty z firmy Sat-Mont-Service. Pod ten adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny potwierdzający zdolność odbioru wysyłanych wiadomości.

**** TelePIN: Numer służący jako osobisty podpis weryfikacyjny, składa się z 6 cyfr. TelePIN znajduje się na umowie w polu „Informacje uzupełniające do umowy” w wierszu „TelePIN”.